Mumindalen

Tammerfors konstmuseums Mumindalen har som uppdrag att ställa ut Tove Janssons originalverk. Mumindalens samlingar består av ca 2000 konstverk.

Museets utställningar bygger på Tove Janssons muminböcker.De har redan översatts till närmare 40 språk.Både barn och vuxna fascineras av böckerna.Tove Janssons originalillustrationer är en väsentlig del av museets atmosfär, och Tuulikki Pietiläs tredimensionella tablåer bidrar speciellt till att komplettera och levandegöra vår bild av berättelserna i muminböckerna. Pärlan i utställningen är det fem våningar höga, blåa muminhuset, som är minst lika originellt som dess skapare Tuulikki Pietilä, Pentti Eistola och Tove Jansson.

Den visdom, humor, äventyrslusta och varm vänlighet som böckerna förmedlar talar till läsarna över alla språkgränser. Samma atmosfär kan upplevas vid ett besök på museet. Utställningen förnyas för tillfället, med respekt för Tove Jansson livsverk.

Press